Thúc đẩy thương mại hóa các dự án nghiên cứu khoa học

Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) và Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam (VAST) vừa ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược nhằm để nâng cao ứng dụng và thương mại hoá các dự án nghiên cứu khoa học.

Đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam (VFS) đã ký kết thỏa thuận hợp tác

Cụ thể, SVF là đầu mối tiếp nhận các đơn đặt hàng từ địa phương, doanh nghiệp ngoài ngành đến VAST để hợp tác nghiên cứu phát triển sản phẩm làm đầu vào cho sản xuất.

Bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ giúp các nhà khoa học, các start-up khoa học công nghệ có thể tiếp cận được nguồn vốn đầu tư, mở rộng quy mô, phát triển sản phẩm mới.

Ngoài ra, chương tình cũng sẽ giúp các doanh nghiệp và địa phương thương mại hoá các sản phẩm nghiên cứu khoa học tai thị trường trong nước và quốc tế.

PGS.TS Phan Văn Kiệm, Phó Chủ tịch VAST khẳng định, việc ký kết hợp tác giữa hai đơn vị là nhằm đưa nhanh các kết quả nghiên cứu khoa học đi vào cuộc sống. Đặc biệt, VAST hướng đến tạo ra các sản phẩm thông minh, trí tuệ, có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, hướng đến phục vụ phát triển bền vững đất nước.

Ông Kiệm tin tưởng việc hợp tác với SVF sẽ giúp các nhà khoa học của Viện có nhiều cơ hội và nhiều thành công hơn trong việc đóng góp trí tuệ của mình vào phục vụ phát triển đất nước.

Nói về tầm quan trọng của công nghệ trong sự tăng trưởng của doanh nghiệp, ông Phạm Duy Hiếu, Tổng Giám đốc SVF cho rằng, bức tranh khởi nghiệp rất cần miếng ghép về công nghệ. Nếu như không có công nghệ thì các sản phẩm của doanh nghiệp không có sức mạnh, không giúp giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

 (nguồn: Theo Lâm Hoàng http://baochinhphu.vn)