NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH NHÔM TÂN ĐÔNG

Quy mô xây dựng Xây dựng nhà Xưởng X1 (Tổng mặt bằng 6354m2) – Dự án xây dựng nhà máy Công ty TNHH Nhôm Tân Đông.
Địa điểm xây dựng Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương.
Chủ đầu tư Công ty CP Luyện Kim Tân Nguyên Hải Dương Việt Nam.
Sản phẩm cung cấp Cung cấp bulong – ốc vít